Vem kan signera en låneansökan?

VD eller annan firmatecknare.

Om firmateckning måste göras två i förening (eller liknande) ska en av personerna signera ansökan med BankID. Vi kontaktar er då för inhämtande av fullmakt från kompletterande firmatecknare.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com