Vad är Capcito?

CAPCITO MINSKAR LIKVIDITETSUTMANINGARNA NÄR DU UTVECKLAR DITT FÖRETAG

Grundat av några erfarna entreprenörer och investerare i tillväxtföretag, som vet det mesta om att balansera företagets kassaflöde. Allt för ofta har vi själva varit i möten med stora banker och sökt lån för våra företag. Idén till Capcito föddes ur all denna frustration. Banker och finansbolag tenderar till att säga nej när de verkligen behövs.

Genom Capcito avser vi att erbjuda mer kapital till små och mellanstora företag, runt om i världen. Första marknaden är nu Sverige.

 

HUR ÄR VI ANNORLUNDA OCH BÄTTRE?

Genom att belåna ditt företags fakturor, tillgängliggörs dolda värden i ditt företag och ditt företags likviditet förstärks. Belåning kan göras på enskilda fakturor eller hela kundreskontran. Fakturor kan belånas till 50-100% av dess fulla värde. Vid belåning av hela kundreskontran kan en längre form av finansiering upprättas, där nya fakturor läggs till som nya säkerheter för lånet. Därigenom erhåller ditt företag en form av finansiering som kan liknas med ett vanligt företagslån eller en checkkredit, som kan anpassas efter företagets behov över tid. Capcito kan likställas med en likviditetskran, som kan slås på eller av närhelst du önskar.

Några av fördelarna:

TILLGÄNGLIGT OCH BEKVÄMT

Ingen dybar tid behöver läggas på möten, presentera pärmar med gammal redovisning, affärsplaner, osv. Allt sker online. Använd i stället din tid åt att utveckla ditt företag och överlåt finansieringsutmaningen till Capcito.

ERBJUDANDE INOM NÅGRA MINUTER

Om din fakturering och bokföring ligger i molnet kan Capcito enkelt läsa och med hjälp av automatiserade algoritmer göra en analys av såväl ditt företag som dina fakturor. Inom några minuter lämnar vi besked om hur mycket du kan låna med dina fakturor som säkerhet. Därefter är det upp till dig att fatta beslut och likviditetsförstärkningen är på väg.

INGA DOLDA AVGIFTER

Det finns inga dolda avgifter i något finstilt kontrakt och du behöver inte ingå i några långa avtal. Ditt likviditetsbehov kombinerat med kvalitén och storleken på dina fakturor styr hur mycket du kan låna.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com