Hur mycket kan jag låna?

Möjligt låneutrymme bestäms utifrån ditt företags ekonomiska nuläge kombinerat med dina kunders kreditvärdighet.

Det är den samlade bilden som ligger till grund för Capcitos bedömning. Därmed kan ett företag med relativt låg kreditvärdighet beviljas ett lån så länge företagets kunder uppvisar stark finansiell position.

Detta krävs för att kunna göra en ansökan:

  • Ert företag har en rimlig kreditvärdighet 
  • Fakturor förfaller om mer än sju (7) dagar
  • Era kunder är Aktiebolag med en rimlig kreditvärdighet (fakturor till konsumenter, enskilda firmor och handelsbolag godkänns i dagsläget ej).
  • Det finns fakturor större än nivån 3000 kr (kontakta oss för en speciallösning om ditt företag har många små fakturor som behöver belånas)

Beloppet som kan förskotteras och tillika lånas på en faktura eller företagets kundreskontra är i intervallet 50-100%.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com