Hur mycket kan jag låna?

Ditt låneutrymme baserat på hur det går för ditt företag ekonomiskt just nu, kombinerat med dina kunders kreditvärdighet.

Det är den samlade bilden som ligger till grund för Capcitos bedömning. Därmed kan ett företag med relativt låg kreditvärdighet beviljas ett lån så länge företagets kunder uppvisar stark finansiell position.

Det här krävs för att få ett låneutrymme:

  • Ditt företag har en rimlig kreditvärdighet
  • Dina fakturor förfaller om mer än sju (7) dagar
  • Dina kunder har en rimlig kreditvärdighet (fakturor till konsumenter, enskilda firmor och handelsbolag godkänns men får en lägre belåningsgrad).
  • Det finns fakturor för mer än 3000 kronor (kontakta oss för en speciallösning om ditt företag har många små fakturor som behöver belånas)


Beloppet som kan förskotteras och tillika lånas på en faktura eller företagets kundreskontra är i intervallet 50-100%.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com