Hur snabbt kan ett lån utbetalas?

Din låneansökan hos Capcito hanteras inom 24 timmar.

Första gången du ansöker om lån tar det vanligtvis mellan 1-3 dagar innan utbetalning görs.

 För att finansiera fakturor som redan är utskickade till kund, under förutsättning att fakturan förfaller inom mer än 7 dagar, kan vi göra på 2 sätt:

  1. Vi informerar era kunder om att fordringarna blivit överlåtna till Capcito.
  2. Ni ställer ut annan säkerhet tills dess att ni fakturerat med Capcitos överlåtelsetext på, genom till exempel personlig borgen eller garanti från annat bolag.

Vi gör också en leveransverifiering för att säkerställa att fakturan är korrekt och arbetet/tjänsten levererad. Förskottsfakturor går tyvärr  inte att finansiera.

  • Detta kan ta allt från 1-5 dagar beroende på hur snabbt er kund återkommer och var i deras attesteringskedja er faktura befinner sig.

Vi jobbar alltid för att er ansökan ska behandlas så snabbt som möjligt. Din låneansökan hos Capcito hanteras  inom 24 timmar.

 

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com