Hur betalar jag tillbaka ett lån?

Du betalar enkelt tillbaka direkt till Capcito Finance ABs bankgiro.

Välj Återbetalning i toppmenyn så visas en sida med en summering av företagets aktuella lån och hur du betalar tillbaka helar eller delar av lånet.

Ange företagets organisationsnummer som OCR/meddelande. Återbetalat belopp kommer automatiskt att dras från aktuell skuld.

Företagsnamn: Capcito Finance AB

Bankgironummer: 286-3694

OCR/ meddelande: företagets organisationsnummer

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com