Kan jag betala tillbaka när jag vill?

Precis när du vill! Givet att du har aktuella säkerheter för företagets lån. Och du betalar bara ränta på det belopp som du har lånat, vid varje enskild tidpunkt.

Den maximala löptiden på lånet bestäms av vilka säkerheter som ligger till grund för lånet.

Enkla lånet
Med det enkla lånet lägger du hela företagets kundreskontra (samtliga befintliga och kommande fakturor) som säkerhet. När en faktura förfaller upphör denna att gälla som säkerhet, men givet att det skapas nya fakturor i företagets faktureringssystem kommer dessa automatiskt att läggas som säkerhet för lånet. Därmed kan lånet löpa så länge ni behöver och tillför nya säkerheter.

Anpassat lån
Belånar du en enskild faktura kommer lånet att förfalla till betalning samtidigt som fakturan förfaller. För att behålla lånet är det möjligt att lägga en ny faktura som säkerhet. Det hela är ytterst enkelt.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com