Är detta factoring?

Svar nej.

Med factoring avses att ett företag överlåter (säljer) sina fakturor till ett finansbolag. Därmed övergår även hanteringen av och bevakning av kommande kundinbetalningar, påminnelser och vid behov även inkassokrav. Därtill övergår kreditrisken till factoringbolaget. Avgifterna för denna typ av tjänst är vanligen avsevärt högre än för fakturabelåning.

Capcitos kreditprodukter bygger på en modern form av fakturabelåning där ert företags kundfakturor ligger till säkerhet för aktuellt lån. I flera fall medför denna belåning att era kunder behöver notifieras om att fakturorna är belånade. I övrigt sker er fakturering och bevakning av betalningar precis som vanligt och hanteras av er. Capcito lägger sig alltså inte i er löpande kundhantering.

 

 

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com