Vad kostar det att låna?

Räntesatsen varierar mellan 1 - 2,5% per 30 dagar.
Mellan 50-100% av underliggande fakturors värde kan utbetalas. Det beror på ditt bolags kreditvärdighet samt dina kunders finansiella styrka.

Du betalar bara ränta för dagarna du lånar = lägre kostnad över tid. Tänk på att ränta endast betalas för det belopp som lånats vid varje tidpunkt.

Du kan öka eller minska lånets storlek hur ofta du vill. Därmed blir kostnaden oftast lägre för ett lån hos Capcito än med andra finansieringsalternativ, även i fall där den nominella räntesatsen är lägre.

 

Det finns inga dolda avgifter eller bindande avtal. Med Capcito är det bara ränta som kostar.

Priserna beror dessutom på hur länge ert företag varit kund, hur väl betalningar har gjorts samt vilka volymer som omsätts. Frekvens och volym premieras.

 

Se ditt låneutrymme på 30 sekunder

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com