Kan jag ge en fullmakt till någon som ej är firmatecknare?

Javisst, det går bra. Skicka fullmakten till admin@capcito.com så registrerar vi den.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com