Vad är fakturabelåning?

Fakturabelåning innebär att ditt företag lånar pengar av Capcito, med företagets utestående fakturor som säkerhet.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com