Hur länge kan ett lån löpa?

Ett lån kan löpa så länge företaget behöver det, så länge det finns aktuella fakturor som säkerhet för lånet.

Enkelt lån

  • Med det enkla lånet lägger du hela företagets kundreskontra (samtliga befintliga och kommande fakturor) som säkerhet.
  • När en faktura förfaller upphör denna att gälla som säkerhet, men så länge det skapas nya fakturor i företagets faktureringssystem kommer dessa automatiskt att läggas som säkerhet för lånet.
  • Lånet kan alltså löpa så länge ditt företag behöver – bara du tillför nya säkerheter.

Anpassat lån
Belånar du en enskild faktura kommer lånet att förfalla till betalning samtidigt som fakturan förfaller. För att behålla lånet är det möjligt att lägga en ny faktura som säkerhet. Det hela är väldigt enkelt.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com