Enkelt lån, hur funkar det?

Enkelt lån är en helt ny produkt på den svenska finansmarknaden. Hela företagets aktuella kundreskontra blir belåningsbar (mellan 50-95% av värdet).

Hela det godkända utrymmet behöver såklart inte användas utan du som företagare väljer själv hur mycket du vill låna.

Det fantastiska är att det går att öka eller minska lånet när du vill. Det enda som kostar är ränta på det lånade beloppet, under tiden ni lånar.

Du betalar bara ränta för de dagar du lånar.

Med detta upplägg kan du i princip få samma effekt som med en checkkredit, med den stora skillnaden att det utgår endast avgifter när du lånar och det krävs oftast ingen personlig borgen.


Eftersom Capcito får info från ert faktureringssystem kommer förfallna fakturor att ersättas av nya, när så genereras. Därigenom förnyas de underliggande säkerheterna och lånet kan löpa så länge ni behöver.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com