Enkla lånet, hur funkar det?

Enkla lånet är en helt ny produkt på den svenska finansmarknaden. Genom att belåna hela företagets kundreskontra kan behövligt kapital lånas upp till den aktuella nivå som Capcito godkänt.

Hela det godkända utrymmet behöver såklart inte användas utan du som företagare väljer själv hur mycket du vill låna. Det fantastiska är att det går att öka eller minska lånet närhelst du önskar.

Med detta upplägg kan du i princip få samma effekt som med en checkkredit, med den stora skillnaden att det utgår endast avgifter när du lånar och det krävs ingen personlig borgen. 

Eftersom Capcito får info från ert faktureringssystem kommer förfallna fakturor att ersättas av nya, när så genereras. Därigenom förnyas de underliggande säkerheterna och lånet kan löpa så länge ni behöver.

 

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com