Kan jag belåna fakturor som redan är skickade?

Ja, under förutsättning att fakturan förfaller inom mer än 7 dagar. Vi kan lösa detta på 2 olika sätt, beroende på ditt företags situation:

  1. Vi informerar dina kunder om att fordringarna blivit överlåtna till Capcito.
  2. Du ställer ut annan säkerhet tills dess att ditt företag fakturerat med Capcitos överlåtelsetext på, genom till exempel personlig borgen eller garanti från annat bolag.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com