Kan jag belåna fakturor som redan är skickade?

Ja, under förutsättning att fakturan inte redan har förfallit.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com