Vad betyder namnet Capcito?

Cap är en förkortning av capital. Cito är latin för snabb.

Alltså, vår ambition är att snabbt ge kunderna tillgång till den kassaförstärkning de behöver för att driva och utveckla sin verksamhet.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com