Är inte Capcitos ränta lite väl hög?

Capcitos räntesatser är synnerligen konkurrenskraftiga. Beakta följande.

Jämförelse med factoring:
1. Vid factoring betalas en avgift, i form av avdrag på det erhållna beloppet, som oftast är mycket högre än Capcitos ränta.
2. Vid factoring är avgiften fast, oavsett när fakturan sedan betalas. Dvs om det är ett kort likviditetsbehov det handlar om, är factoring ofta en dyr lösning. Med fakturabelåning från Capcito betalar ni bara för den tid ni behöver pengarna. Till exempel - om man behöver pengarna 5 dagar, betalar man ränta för 5 dagar.

Jämförelse med banklån:
1. Banklån (om man kan få dem beviljade) har ofta en lägre räntesats än Capcitos lån. Men, banklånet är på ett fast belopp och man betalar ränta för hela det beloppet, även när pengarna egentligen inte behövs. Med Capcito kan man öka eller minska lånebeloppet hur ofta som helst. Ränta betalas baserat på hur mycket man lånat vid varje tidpunkt. Därför blir kostnaden för att använda Capcito oftast lägre än kostnaden för ett banklån, även om den nominella räntesatsen hos Capcito är högre.
2. Banklån kräver oftast (personlig) borgen. Det gör Capcito normalt inte.

Jämförelse med andra fakturabelåningserbjudanden:
De flesta aktörer som erbjuder fakturabelåning har konstruerat sin produkt så att kunderna måste belåna alla sina fakturor, eller åtminstone väldefinierade kategorier av fakturor. Oftast är belåningsgraden en fast procentsats av fakturabeloppet. Det beloppet tvingas man därmed betala ränta på, oavsett om man i den enskilda situationen behöver pengarna eller inte! Med Capcito kan ditt företag öka eller minska lånebeloppet så ofta ni vill. Ränta betalas bara på det belopp som lånats vid varje tidpunkt. Därför är kostnaden lägre för att använda Capcito än andra fakturebelåningserbjudanden, även om räntesatsen är ungefär densamma.

Jämförelse med checkkredit:
På en checkkredit (om man får den beviljad) betalar man ränta bara på det belopp man utnyttjar vid varje tidpunkt, ungefär som med Capcito. Men man betalar även en avgift, i form av en procentsats av den maximala kreditens storlek, oavsett hur stor del av utrymmet man utnyttjar. Därför blir den totala kostnaden för en checkkredit ofta högre än vad det kostar att nyttja Capcito, även om checkkreditens räntesats är lägre.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com