Vad är pant?

Vanligtvis krävs en säkerhet mot att kredit ska beviljas, när du till exempel tar ett bolån ställs fastigheten som säkerhet hos banken. Den som lämnar en pant kallas för pantsättare och den som är innehavare av en pant, vanligtvis kreditgivaren, kallas för panthavare.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com