Vad innebär det att mina fakturor blir pantsatta till Capcito?

Som kund hos Capcito är du Låntagaren och kunden du fakturerar kallas för Gäldenär.

När du belånar en faktura ställs den som säkerhet gentemot krediten och blir därigenom pantsatt. Capcito underrättar (denuntierar) Gäldenären genom att lägga till en textrad på fakturan som förklarar att den är pantstatt till Capcito. Således blir fakturan också ett pantbrev.


I de flesta fall kan Capcito godkänna ett upplägg där kunden (Gäldenären) betalar fakturan till dig som vanligt, och du därefter omgående återbetalar lånet till Capcito (alternativt tillför nya fakturasäkerheter och behåller pengarna som ett förnyat lån).

I vissa fall när kreditbedömningen kräver detta behöver texten på fakturan styra om betalningarma till Capcito (så som finansbolag brukar göra). Vilken modell som gäller för dig meddelas i samband med låneutbetalning. Om det är viktigt för dig vilken modell som kommer gälla kan vi besvara det redan innan ansökan görs, kontakta oss i så fall.

I modellen där kunden fortsätter betala till er gäller följande:

Eftersom era kundfakturor är pantsatta som säkerhet är det Capcitos pengar ni tar emot när era kunder betalar er, och formellt sett agerar ni betalningsmottagande ombud åt oss. Ni är därför skyldiga att behandla dessa pengar som redovisningsmedel, vilket i praktiken innebär att de antingen omgående betalas vidare till oss och räknas av mot låneskulden (eller också kan ni behålla pengarna som ett förnyat lån förutsatt att det finns tillräckliga fakturasäkerheter på ert Capcitokonto).

Capcito förbehåller sig rätten att, om förutsättningarna föranleder detta, återkalla ert uppdrag att ta emot kundbetalningarna, vilket i så fall innebär att kundbetalningarna därefter behöver gå till oss.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com