Vad händer om min kund bestrider fakturabetalning?

Risken för bestridande från din kund (Gäldenären) kallas reklamationsrisk. Ett sådant bestridande är en oenighet mellan dig som säljare/utförare av tjänsten, och din kund. Den måste ni lösa sinsemellan i enlighet med den överenskommelse som gjorts vid beställning/avtal.

Ur låneperspektivet ligger reklamationsrisken alltså på dig som säljare/utförare av den beställda varan eller tjänsten.

  • Detta gäller vid all form av fakturafinansiering (även fakturaköp), och gäller hos alla finansbolag på marknaden.
  • Fakturafinansiering innebär således aldrig något skydd mot att man själv gjort en felaktig leverans, eller mot att kunden påstår det.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com