Vad händer om min kund bestrider fakturabetalning?

Risken för bestridande från din kund (Gäldenären) kallas reklamationsrisk. Ett sådant bestridande är en oenighet mellan dig som säljare/utförare av tjänsten, och din kund. Den måste ni lösa sinsemellan i enlighet med den överenskommelse som gjorts vid beställning/avtal.

Ur lånperspektivet ligger reklamationsrisken alltså på dig som säljare/utförare av den beställda varan eller tjänsten. Detta gäller vid all form av fakturafinansiering (även fakturaköp), och gäller hos alla finansbolag på marknaden. Fakturafinansiering innebär således aldrig något skydd mot att man själv gjort en felaktig leverans, eller mot att kunden påstår det.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com