Vad händer om min kund går i konkurs?

Fakturabelåning är just ett lån, inte ett kreditskydd. Låneskulden till Capcito kvarstår alltså vid kundens konkurs.

Capcito arbetar på ett erbjudande avseende fakturaköp, som även det ger en skydd om kunden går i konkurs. Detta erbjudande är under utveckling, och tillgängligt för beta-kunder. Kontakta oss om du är intresserad av att bli sådan beta-kund.

Capcito arbetar även på att ta fram en kompletterande produkt, ett betalskydd, som skyddar våra lånekunder mot risken för konkurs hos deras kunder. Denna produkt är dock inte alls på plats än, och det dröjer några månader innan vi kan erbjuda den.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com