Vad är fakturabelåning?

Fakturabelåning innebär att ditt företag lånar pengar av Capcito, med företagets utestående fakturor som säkerhet. Capcito köper inte fakturorna, utan pantsätter dem.

Det innebär att ditt företag kan få betalt tidigare, och slipper vänta tills fakturorna förfaller för att få betalt. När din kund betalar, kan du betala tillbaka lånet till Capcito, eller ställa ut nya fakturor som säkerhet för lånet.

 

Behöver du extra pengar till företaget? Se ditt låneutrymme på 30 sekunder

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com