Vad bokförs automatiskt i eEkonomi?

Det här bokförs automatiskt i eEkonomi:

Upplupen ränta

  • Debit: på konto 8420
  • Kredit: på konto 2410

 

Det här bokförs INTE automatiskt i eEkonomi:

  • När du gör en låneansökan händer ingenting i eEkonomi.
  • När lånet utbetalas bokförs ingenting i eEkonomi. Capcito håller på och utvecklar funktionalitet för det just nu.
  • Amorteringar och räntebetalningar bokförs inte automatiskt just nu via Capcito.

Om du har en bankkoppling kommer beloppet inte in två gånger på ditt bankkonto.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com