Varför måste jag lägga in en text på mina fakturor?

 

För att en faktura ska fungera som säkerhet för ett lån behöver den ha Capcitos överlåtelsetext inlagd. Detta är ett lagkrav och gäller i all form av fakturafinansiering.

Varför behöver jag underrätta mina kunder om att jag använder Capcito?

Enligt lag är Capcito skyldiga att underrätta gäldenären (ert företags kund) om att fakturan är överlåten till Capcito, annars fungerar den ej som pant.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com