Jag har ett låneutrymme - vad händer nu?

Vad kostar det?

Räntesatsen varierar mellan 1 - 2,5% per 30 dagar. 
Mellan 50-100% av underliggande fakturors värde kan utbetalas. Det beror på ditt bolags kreditvärdighet samt dina kunders finansiella styrka. 

Du betalar bara ränta för dagarna du lånar = lägre kostnad över tid. Tänk på att ränta endast betalas för det belopp som lånats vid varje tidpunkt. 

Du kan öka eller minska lånets storlek hur ofta du vill. Därmed blir kostnaden oftast lägre för ett lån hos Capcito än med andra finansieringsalternativ, även i fall där den nominella räntesatsen är lägre.

Det finns inga dolda avgifter eller bindande avtal. Med Capcito är det bara ränta som kostar.

Priserna beror dessutom på hur länge ert företag varit kund, hur väl betalningar har gjorts samt vilka volymer som omsätts. Frekvens och volym premieras.


Varför måste jag lägga in en text på mina fakturor?

För att en faktura ska fungera som säkerhet för ett lån behöver den ha Capcitos överlåtelsetext inlagd. Detta är ett lagkrav och gäller i all form av fakturafinansiering.

Varför behöver jag underrätta mina kunder om att jag använder Capcito?

Enligt lag är Capcito skyldiga att underrätta gäldenären (ert företags kund) om att fakturan är överlåten till Capcito, annars fungerar den ej som pant.


Hur snabbt kan jag låna?

Din låneansökan hos Capcito hanteras inom 24 timmar.
Första gången du ansöker om lån tar det vanligtvis mellan 1-3 dagar innan utbetalning görs.

För att finansiera fakturor som redan är utskickade till kund, under förutsättning att fakturan förfaller inom mer än 7 dagar, kan vi göra på 2 sätt:

  1. Vi informerar era kunder om att fordringarna blivit överlåtna till Capcito.
  2. Ni ställer ut annan säkerhet tills dess att ni fakturerat med Capcitos överlåtelsetext på, genom till exempel personlig borgen eller garanti från annat bolag.

Vi gör också en leveransverifiering för att säkerställa att fakturan är korrekt och arbetet/tjänsten levererad. Förskottsfakturor går tyvärr  inte att finansiera.

  • Detta kan ta allt från 1-5 dagar beroende på hur snabbt er kund återkommer och var i deras attesteringskedja er faktura befinner sig. 

Vi jobbar alltid för att er ansökan ska behandlas så snabbt som möjligt. Din låneansökan hos Capcito hanteras  inom 24 timmar.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com