Så kopplar du BL Administration till Capcito

 1. Se till så att ditt företag ligger i BLs molntjänst. Om ni inte redan har ert företag i molnet finns det en video som visar processen här.

 2. Gå till Arkiv - välj BL Integration

 3. Kopiera den publika nyckeln som du ser i webbläsaren och klistra in den i rutan hos Capcito

 4. Klart! Vi analyserar nu informationen och beräknar möjligt låneutrymme

 

Så infogar du Capcitos överlåtelsetext i BL Administration

 1. Gå till Arkiv och välj Blanketter

 2. Välj Faktura och sedan Redigera mall

 3. Välj Infoga och sedan Textfält

 4. Skriv in följande text:

  Vår fordran enligt denna faktura har överlåtits till Capcito Finance AB, men ska till dess annat meddelas betalas till oss.

 5. Upprepa processen och välj Infoga - Textfält

 6. Skriv in följande text:

  Ev. invändningar avseende fakturan: support@capcito.com.

 7. Placera textfälten mellan Rader och Fot, se till så att fälten syns vid utskrift av fakturan

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com