Köper Capcito fakturan med eller utan regress?

Capcito köper oftast fakturor utan regress, det vill säga: vi övertar kreditrisken. I vissa fall kan vi dock behöva köpa fakturor med regress. Kontakta vår support om du vill veta vad som gäller för just dina fakturor.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com