Köper Capcito fakturan med eller utan regress?

Capcito köper fakturor och övertar kreditrisken, det kan liknas vid det som på marknaden kallas för “utan regress”.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com