Köper ni alla fakturor?

Vi kan köpa alla fakturor som avser levererade produkter eller utförda tjänster.
Capcito köper inte förskottsfakturor, redan utställda eller förfallna fakturor.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com