Vad händer efter utbetalning?

Vi skickar en avräkningsrapport/kvitto på fakturaköpet, vilket även fungerar som bokföringsunderlag.

Vi fakturerar därefter kunderna och hanterar eventuella påminnelser och administration.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com