Vad krävs för att en faktura ska kunna säljas?

  • Fakturan måste vara sparad, men inte vara skickad till mottagaren
  • Fakturamottagaren är kreditvärdig
  • Fakturan förfaller om mer än 7 dagar
  • Fakturan får inte vara betald än

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com