Hur reagerar mina kunder på fakturaköp?

Fakturafinansiering är den vanligaste typen av finansiering för företag (fordringsköp har förekommit i hundratals år). De flesta företagare är vana vid detta upplägg numera.

Vi eftersträvar att vara flexibla och anpassa oss efter dina önskemål gällande administration och kundkontakt.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com