Det här krävs för att få ett låneutrymme

För att få ett låneutrymme hos Capcito krävs att ditt företag uppfyller några enkla kriterier:

  • Ditt företag har giltiga fakturor
  • Ditt företag har god kreditvärdighet
  • Dina kunder har god kreditvärdighet
  • Dina fakturor förfaller om mer än 7 dagar
  • Det samlade värdet av dina fakturor är minst 3 000 kronor

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com