Det här krävs för att få ett låneutrymme

  • Ditt företag behöver vara tillräckligt kreditvärdigt
  • Ditt företag behöver ha en omsättning
  • Du behöver koppla ditt bokföringsprogram mot Capcito. Så här gör du.  

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com