Hur återbetalas lånet?

Capcito Företagslån är ett så kallat annuitetslån, vilket innebär att ni återbetalar ett konstant belopp vid varje veckovisa betalningstillfälle. Detta konstanta bruttobelopp innehåller både avbetalning och ränta, i ett. För att betalningsbeloppet ska vara konstant vid varje betalningstillfälle varierar räntan och amorteringen under löptiden.

Ni betalar därför mest ränta i början av låneperioden, när det kvarvarande amorteringsbeloppet är störst. Allt eftersom tiden går sjunker räntedelen tvärtemot amorteringsdelen. Bruttobetalningen är däremot samma under hela löptiden – ni vet alltså alltid hur mycket ni ska betala.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com