Varför amorteras lånet på veckobasis?

Capcito Företagslån amorteras genom autogiro veckovis eftersom detta gör att skulden minskar snabbare än om det hade betalats månadsvis. Eftersom ni alltid betalar ränta på den aktuella skulden innebär den veckovisa amorteringen att ni betalar ett mindre totalt räntebelopp. 

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com