Vad innebär personlig borgen?

Med personlig borgen menas att en eller flera personer går in som säkerhet för betalning i det fall företaget inte lyckas återbetala lånet. I extrema fall kan alltså denna eller dessa personer bli personligt betalningsskyldiga om företaget inte klarar av att återbetala lånet.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com