Vad krävs för att vi ska kunna sälja en faktura?

För att vi ska godkänna er ansökan om att sälja en faktura krävs att:

  • Leveransen eller prestationen som fakturan avser är utförd.
  • Fakturamottagaren är kreditvärdig.
  • Fakturan inte är betald, förfallen eller äldre än 10 dagar gammal.
  • Fakturan inte har varit utskickad tidigare.
  • Det finns en personlig garanti på att fakturorna hanteras på ett ärligt sätt.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com