Måste vi koppla vårt affärssystem?

Nej, men genom att koppla företagets affärssystem till vår portal kan vi skapa ett schysstare erbjudande som baseras på er aktuella försäljning. Det ger ofta ett större låneutrymme och ett lägre pris än vad som hade varit möjligt utan uppkoppling baserat på historisk data. Dessutom sparar ni tid på administration, eftersom lånet då kan bokföras automatiskt.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com