Vad händer om en kund inte betalar fakturan?

Det beror på om ni sålt fakturan till oss med eller utan återköp

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com