Vem bestämmer om fakturan säljs med eller utan återköp?

Vi anpassar ert erbjudande efter ert företags förutsättningar. Notera att det är större chans att vi köper fakturan utan återköp om ni kopplat ett fakturaprogram, eftersom vi då har en bättre helhetsbild över ert företags fakturering. Fakturor till aktiebolag och myndigheter företag köper vi normalt dessutom utan återköp. 

Tvärtom gäller generellt att vi köper fakturor mot kommanditbolag, handelsbolag, föreningar, enskilda firmor eller utländska företag med återköp.

 

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com