Vad är villkoren?

  • Med Capcito Flex betalar ni enbart för de dagar ni använder krediten.
  • Inga andra avgifter än räntan tillkommer.
  • Inga årsavgifter.
  • För att kunna låna med era fakturor som säkerhet behöver fakturorna förses med Capcitos text för pantsättning.
  • En fysisk person som garanterar fakturornas riktighet krävs.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com