Erbjuder Capcito checkkredit?

Capcito Flex är som en smartare och mer flexibel checkkredit. Med Flex har ni alltid tillgång till en flexibel kredit, men som ökar automatiskt när er försäljning ökar. Till skillnad från bankens checkkredit behöver ni alltså aldrig omförhandla limiten, eller betala någon årsavgift.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com