Hur fungerar det när vi vill utöka vårt lån?

Capcito Flex bygger på att ni har fakturor som säkerhet för att kunna låna.

Men förutom det utrymme som byggs upp tack vare era fakturor ger Capcito Flex möjlighet att utöka lånet. Skulle ni exempelvis inte fakturera alls under en månad kommer ni fortfarande ha möjlighet att låna.

För den utökade delen är de första 3 månaderna amorteringsfria, och därefter sätter vi upp en amorteringsplan. Ni väljer själv amorteringstakt i samband med ansökan.

KONTAKTA CAPCITO

Capcito Finance AB (Org number 559001-5185)
BOX 7527, 103 92 Stockholm

info@capcito.com