Vad innebär skötselborgen

Skötselborgen är ett slags borgensåtagande där en eller fler personer sittandes i bolagets styrelse går i god för fakturornas riktighet.

Kortfattat går man i god för att fakturorna inte överlåtits eller pantförskrivits till annan, att fakturan avser levererade/utförda tjänster eller produkter, att det inte råder en pågående tvist mellan säljaren och fakturamottagaren, etc.

I det fall Bolaget inte fullgör åtaganden och garantier gentemot Capcito, kan Capcito kräva ersättning från Borgensmannen istället. Det kan t.ex innebära att vi har rätten att kräva ersättning från borgensmannen om bolaget inte återlöst en obetald eller bestridd faktura.


Maja

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.